Zcooly Hack

Spara tid och inspireras

Ett digitalt läromedel som hjälper dig med programmering samt att utveckla den digitala kompetensen i klassrummet

Progression framtaget av pedagoger
Med det digitala verktyget navigerar du enkelt runt i en tydlig progression

Videoklipp som tydliggör
Med instruerande videoklipp inspireras du och får en tydlig bild över hur du kan inkludera programmering i din undervisning

Tematiserad undervisning
Med ett övergripande tema för varje termin som allt lektionsmaterial följer får du en röd tråd i din undervisning

Lektionsmaterial som skapar trygghet
Med lärarhandledning, bildspel, elevmaterial och utvärderingsmaterial får du en trygghet i att utveckla den digitala kompetensen i ditt klassrum

Elevmaterial med stegvisa instruktioner
Eleven får tillgång till pedagogiska videoklipp, tydliga instruktioner och utmanande uppgifter

Nyfiken på Zcooly?

Kontakta oss
Johan Jönsson

Johan Jönsson
Kundansvarig
Tel: 073 660 69 74
es.yl1537346033oocz@1537346033nossn1537346033oj.na1537346033hoj1537346033

Lina Johansson

Lina Johansson
Pedagogiskt ansvarig
Tel: 073 660 69 78
es.yl1537346033oocz@1537346033anil1537346033

Chäthrin Wadström

Chäthrin Wadström
Pedagogiskt ansvarig
Tel: 073 660 69 60
es.yl1537346033oocz@1537346033morts1537346033daw.n1537346033irhta1537346033hc1537346033

Zcooly-Pi