Zcooly Hack

Kom igång med programmeringen

Skolan ska skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt enligt de nationella målen. Undervisningen i skolan behöver därför vara planerad och utgå ifrån Lgr11. Målet är att vi ska lära oss grunderna i programmering och kunna implementera dessa i våra olika skolämnen, så programmering inte står för sig själv som ett eget ämne, utan det är ett verktyg för vår undervisning.

Vi arbetar för att du som pedagog ska känna dig trygg med de nya riktlinjerna kring programmering i Lgr11. Zcooly Hack ger dig en ryggsäck full av kunskap och inspiration kring programmering och datalogiskt tänkande. Genom lektionsplaneringar och fortbildningar får du den kunskap som du behöver för att bli ett riktigt programmeringsproffs!

Vi skräddarsyr programmeringsutbildningen utifrån din kommun eller skolas behov. Tillsammans med er skapar vi oss en bild av hur långt ni har kommit med programmering och hur vi på bästa sätt kan komma vidare och lägga upp utbildningen utifrån era förkunskaper och resurser.

VAD DU FÅR
  • Ett gemensamt helhetskoncept för skolan
  • Trygghet för pedagoger med ett pedagogiskt stöd
  • Lärarhandledningar
  • Lektionsplaneringar
  • Elevuppdrag
  • Utvärderingsformulär
  • Teknisk support
INTRODUKTION AV ZCOOLY HACK

Fyll i formuläret nedan om du vill ha
en introduktion av Zcooly Hack
för din kommun eller skola

 Jag är över 18 år gammal

Nyfiken på Zcooly?

Kontakta oss
Jonathan Wadström

Jonathan Wadström
Kundansvarig
Tel: 073 660 69 02

Johan Jönsson

Johan Jönsson
Kundansvarig
Tel: 073 660 69 74

Lina Johansson

Lina Johansson
Pedagogiskt ansvarig
Tel: 073 660 69 78

Daniela Jackson

Daniela Jackson
Pedagogiskt ansvarig
Tel: 073 660 69 72

Zcooly-Pi