Vår vision

Med Zcooly har vi skapat ett spännande koncept fyllt med spelifierat lärande. Vi startade 2012 med ambitionen att vara med och utveckla skolan med ny teknik, nya arbetssätt och roligt lärande. Vi tar tillvara på barns intresse och drivkraft för spel och vi vet att engagemanget och motivationen för spel kan konverteras till kunskap och lärande.

Vårt mål är att utveckla en hel värld full med roligt lärande i olika ämnen som engagerar och motiverar barn och vuxna både i skolan samt på fritiden.