Zcooly Hack

Spara tid och inspireras

Ett digitalt läromedel som hjälper dig med programmering samt att utveckla den digitala kompetensen i klassrummet

Progression framtaget av pedagoger
Med det digitala verktyget navigerar du enkelt runt i en tydlig progression

Videoklipp som tydliggör
Med instruerande videoklipp inspireras du och får en tydlig bild över hur du kan inkludera programmering i din undervisning

Tematiserad undervisning
Med ett övergripande tema för varje termin som allt lektionsmaterial följer får du en röd tråd i din undervisning

Lektionsmaterial som skapar trygghet
Med lärarhandledning, bildspel, elevmaterial och utvärderingsmaterial får du en trygghet i att utveckla den digitala kompetensen i ditt klassrum

Elevmaterial med stegvisa instruktioner
Eleven får tillgång till pedagogiska videoklipp, tydliga instruktioner och utmanande uppgifter

Nyfiken på Zcooly?

Kontakta oss
Johan Jönsson

Johan Jönsson
Kundansvarig
Tel: 073 660 69 74
es.yl1534339940oocz@1534339940nossn1534339940oj.na1534339940hoj1534339940

Lina Johansson

Lina Johansson
Pedagogiskt ansvarig
Tel: 073 660 69 78
es.yl1534339940oocz@1534339940anil1534339940

Chäthrin Wadström

Chäthrin Wadström
Pedagogiskt ansvarig
Tel: 073 660 69 60
es.yl1534339940oocz@1534339940morts1534339940daw.n1534339940irhta1534339940hc1534339940

Zcooly-Pi