Zcooly Hack

Spara tid och inspireras

Ett digitalt läromedel som hjälper dig med programmering samt att utveckla den digitala kompetensen i klassrummet

Progression framtaget av pedagoger
Med det digitala verktyget navigerar du enkelt runt i en tydlig progression

Videoklipp som tydliggör
Med instruerande videoklipp inspireras du och får en tydlig bild över hur du kan inkludera programmering i din undervisning

Tematiserad undervisning
Med ett övergripande tema för varje termin som allt lektionsmaterial följer får du en röd tråd i din undervisning

Lektionsmaterial som skapar trygghet
Med lärarhandledning, bildspel, elevmaterial och utvärderingsmaterial får du en trygghet i att utveckla den digitala kompetensen i ditt klassrum

Elevmaterial med stegvisa instruktioner
Eleven får tillgång till pedagogiska videoklipp, tydliga instruktioner och utmanande uppgifter

Nyfiken på Zcooly?

Kontakta oss
Johan Jönsson

Johan Jönsson
Kundansvarig
Tel: 073 660 69 74
es.yl1537347846oocz@1537347846nossn1537347846oj.na1537347846hoj1537347846

Lina Johansson

Lina Johansson
Pedagogiskt ansvarig
Tel: 073 660 69 78
es.yl1537347846oocz@1537347846anil1537347846

Chäthrin Wadström

Chäthrin Wadström
Pedagogiskt ansvarig
Tel: 073 660 69 60
es.yl1537347846oocz@1537347846morts1537347846daw.n1537347846irhta1537347846hc1537347846

Zcooly-Pi