Integritetspolicy

Referens: EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR (679/2016)

 

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG FÖR OSS

På Zcooly värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Syftet med att behandla dina personuppgifter är främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig men även för att uppfylla lagar och avtal. Därför kan vi komma att behöva dela dina personuppgifter med en tredjepart, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för det ändamål det samlats in för, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller support, uppföljning och information.
Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Vi sparar dina uppgifter i tolv månader efter avslutad kontakt.

 

DE PERSONUPPGIFTER SOM VI LAGRAR ÄR:

  • Användarnamn
  • E-postadress
  • För- och efternamn i vissa fall
  • IP-adress
  • PIN-kod

 

DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER ÄR:

  • Avtal, i de fall vi har ett avtal med er som kund.
  • Samtycke, i det fall du prenumererar på vårt nyhetsbrev, i de fall du registrerar dig för att logga in på Zcooly Play och spela våra lärande spel, i de fall vi fotograferar eller filmar för våra digitala kanaler och i de fall du anmäler dig till ett av våra event.
  • Intresseavvägning, i de fall du söker en tjänst hos oss.

 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

Zcooly AB, org. nr 556907-5137, med adress Bror Nilssons gata 4, 417 55 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort samt begära att de ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du har också rätt att begära registerutdrag över de uppgifter som vi har om dig. En begäran om registerutdrag ska skickas till es.yl1539931357oocz@1539931357ddyks1539931357atad1539931357. Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på samma mailadress. Du kan också lämna in klagomål till Datainspektionen.